Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
    • 23 jun '20

    Brief Fair Produce aan Aanjaagteam Arbeidsmigranten

    De Minister van SZW heeft een Aanjaagteam Arbeidsmigranten ingesteld dat onder leiding van Emile Roemer aanbevelingen moet doen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.


    Aanleiding zijn de besmettingen met het Covid-19 virus, maar de taak van het aanjaagteam is ook om aanbevelingen te doen om op andere vlakken de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huisvesting en juiste beloning. 

    Fair Produce heeft bewezen dat zelfregulering in een sector zeer effectief is. Juist om die reden brengt Fair Produce zichzelf onder de aandacht van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.