Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  

Over Fair Produce

De Stichting Fair Produce Nederland beheert het keurmerk ' Fair Produce NL'. De stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van het keurmerk. Dat betekent dat de dragende organisaties van de stichting gezamenlijk de eisen hebben bepaald waaraan bedrijven die het keurmerk toepassen, moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen worden geborgd door audits van onafhankelijke Certificerende Instellingen. Het keurmerk is van toepassing op de paddenstoelensector en omvat eisen voor teeltbedrijven, handelsbedrijven en uitzendbureaus. 

De stichting wordt bestuurd door de Vakgroep Paddenstoelen van LTO Nederland, GroentenFruit Huis, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen onder voorzitterschap van Uli Schnier.