Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  

Over Fair Produce

De Stichting Fair Produce Nederland beheert het keurmerk ' Fair Produce NL'. De stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van het keurmerk. Dat betekent dat de dragende organisaties van de stichting gezamenlijk de eisen hebben bepaald waaraan bedrijven die het keurmerk toepassen, moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen worden geborgd door audits van onafhankelijke Inspectie Instellingen. Het keurmerk wordt om te beginnen toegepast in de champignonsector.

De stichting wordt bestuurd door de Vakgroep Paddenstoelen van LTO Nederland, GroentenFruit Huis, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en drie onafhankelijke bestuursleden, onder voorzitterschap van Uli Schnier.

Fair Produce Nederland is een initiatief van producenten en handelsbedrijven. Zij hebben samenwerking gezocht met werknemersorganisaties. Fair Produce wordt in 2013 mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt en mede-financiers: Rabobank Nederland, LIB, Provincie Limburg, Greenport Betuwse Bloem en het Ministerie van Economische Zaken.