Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Producentem

Sprzedawca

Konsumentem

Pracownikiem

Fair Produce: swieze produkty wytwarzane w uczciwy sposób

Holenderskie pieczarki posiadajace certyfikat Fair Produce pochodza z przedsiebiorstw, w których pracownicy traktowani sa w sprawiedliwy sposób:

·    sa uczciwie wynagradzani;
·    pracuja w dobrych warunkach.

Stowarzyszenie Fair Produce Nederland przyznaje certyfikaty firmom, które gwarantuja prowadzenie polityki kadrowej spelniajacej wszystkie stawiane jej wymogi. W ten sposób wspierane sa dobre praktyki pracodawców w branzy ogrodniczej. Stowarzyszenie Fair Produce rozpoczelo od sektora uprawy pieczarek. System stworzony w sposób modulowy moze w przyszlosci zostac zastosowany równiez w odniesieniu do innych produktów z branzy rolno-spozywczej.